Διοικητική Λογιστική

Περιγραφή Μαθήματος

Περίγραμμα Μαθήματος: adobe
Τύπος Διδασκαλίας:  Στην τάξη 
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίες:  Διαλέξεις 3
Πιστωτικές Μονάδες:  7,5
Σελίδα Μαθήματος: www icon 128
Σελίδα moodle: icon Moodle

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να: 

•Κατανοούν την έννοια και το σκοπό της λογιστικής μέσα στην επιχείρηση

•Γνωρίζουν τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η Χρηματοοικονομική Λογιστική

•Αντιλαμβάνονται το ρόλο και τη σχέση Χρηματοοικονομικής και Διοικητικής Λογιστικής

•Αναλύουν στοιχεία της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής με σκοπό την κοστολόγηση αγαθών και υπηρεσιών 

•Καταρτίζουν εκθέσεις εξωλογιστικής κοστολόγησης 

•Γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά των διαφόρων κοστολόγων συστημάτων

•Σχεδιάζουν και καταρτίζουν Προϋπολογισμούς και καταστάσεις Προτύπου Κόστους 

•Αναλύουν και ερμηνεύουν τις αποκλίσεις μεταξύ Ιστορικών και Προκαθορισμένων μεγεθών

•Αντιλαμβάνονται το ρόλο των διαφόρων μορφών κόστους στη λήψη αποφάσεων

•Χρησιμοποιούν δείκτες για τη ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.Εισαγωγή στη Λογιστική (έννοια, σκοπός, αντικείμενο).

Έννοια και δομή περιουσίας.

Λογιστική εξίσωση – Μεταβολές περιουσίας.

2.Εργαλεία Λογιστικής:  Απογραφή - Ισολογισμός (έννοια, περιεχόμενο, σκοπός). 

Λογαριασμοί (ενεργητικού, παθητικού, αποτελεσματικοί).

3.Λογιστικά πρότυπα: Ημερολόγιο, Καταχωρήσεις, Λογιστικό Κύκλωμα

4.Διάρθρωση και προσδιορισμός αποτελεσμάτων τέλους χρήσης.

5.Διοικητική & Χρηματοοικονομική Λογιστική.  Ο ρόλος της Διοικητικής Λογιστικής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Βασικές έννοιες και παραδοχές που διέπουν τα λογιστικά συστήματα σε δουλευμένη βάση.  (κόστος – έξοδο – δαπάνη – έκτακτη ζημιά – έσοδο).

6.Είδη και συμπεριφορά του κόστους σε σχέση με το επίπεδο δραστηριότητας.  Συσχέτιση επιπέδου δραστηριότητας – κόστους και επιχειρησιακού αποτελέσματος.

7.Κέντρα κόστους  Κατανομή εμμέσου κόστους σε κύρια και βοηθητικά κέντρα κόστους.

8.Συστήματα και μέθοδοι κοστολόγησης .

9.Κοστολόγηση υπηρεσιών και δραστηριοτήτων. Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες (ABC).

10.Προϋπολογισμός (έννοια, σκοπός και κατάρτιση). Ελαστικοί προϋπολογισμοί.

11.Πρότυπο κόστος, καθορισμός προτύπων και διερεύνηση αποκλίσεων.

12.Μορφές κόστους για την υποστήριξη των αποφάσεων – Κοστολόγηση και Τιμολόγηση -  Κόστος εφοδιαστικής αλυσίδας – Παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους.

13.Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Αξιολόγηση Φοιτητών

Η επιτυχής  ολοκλήρωση  του μαθήματος  πραγματοποιείται  με την συμμετοχή των  φοιτητών σε  μία ομαδική  καθώς και με τις τελικές εξετάσεις. (α) Η ομαδική γραπτή  εργασία (ομάδες από δύο έως  τέσσερις φοιτητές) αναφέρεται σε επιμέρους θεματικά αντικείμενα του μαθήματος και υπολογίζεται  στο 40% της συνολικής βαθμολογίας. Η  εργασία ακολουθεί  τα πρότυπα συγγραφής του Συστήματος Harvard.   (β)Το δεύτερο  μέρος είναι οι τελικές εξετάσεις και αποτιμάται στο 60% της συνολικής βαθμολογίας του μαθήματος . Η επιτυχής ολοκλήρωση του μαθήματος εξαρτάται   από την επιτυχία του φοιτητή   στο κάθε μέρος του μαθήματος δηλαδή εργασίας και   τελικών εξετάσεων

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Α. Δημητράς    &  Α. Μπάλλας  «  Διοικητική  Λογιστική  για  προγραμματισμό  και  έλεγχο» Εκδόσεις Gutenberg  

•Emmanuel, C., Otley, D. & Merchant, K. (1990), Accounting for Management Control, Chapman and Hall, London.  

•Ansari, S. & Euske, K. J. (1987), “Rational, Rationalising and Reifying Uses of Accounting Data in Organisations”, Accounting, Organisations and Society, Vol.12, No.6, pp. 549‐ 570.  

•Boland, R. J. & Pondy, L. R. (1983) “Accounting in Organisations: A Union of Natural and Rational Perspectives” Accounting, Organizations and Society, Vol. 8, No. 2/3, pp. 223‐ 234.  

•Burchell, S., Clubb, C., Hopwood, A., Hughes, J. & Nahapiet, J. (1980), “The roles of Accounting in Organisations and Society”, Accounting, Organisations & Society, Vol. 5, No. 1, pp. 5‐27.

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών
Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων
Π.Μ.Σ. "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΒΑ"
Π. Ράλλη και Θηβών 250, 12244, Αιγάλεω
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 698 742 0490

Vertical Banner Transparent 1
     

  

Back to top