ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

pada

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ)
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Υπό την αίρεση της δημοσίευσης της τροποποίησης του Φ.Ε.Κ. επανίδρυσης του προγράμματος, το Π.Μ.Σ. Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)  (ΦΕΚ 3962/τ. Β’/12-09-2018) και με βάση την υπ’ αριθμ. 9-25/6/20220 (Θέμα 20ο) απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που αφορά μόνο την αλλαγή των διδάκτρων του ΠΜΣ, καλούνται οι υποψήφιοι να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στον τρίτο κύκλο σπουδών του προγράμματος που θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2020.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΒΑ" οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων» (ΜΒΑ Master of Business Administration) με τρεις κατευθύνσεις: 1. Ψηφιακό Επιχειρείν (Digital Business), 2. Διοίκηση (Management) και 3. Μάρκετινγκ (Marketing).

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Η διάρκεια του ΠΜΣ είναι κατ’ ελάχιστο τέσσερα (4) και κατά το μέγιστο οχτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα με την προϋπόθεση απόκτησης εκατόν είκοσι (120) πιστωτικών μονάδων.
 • Με τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης χορηγείται το Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) στην Ελληνική ή/και Αγγλική γλώσσα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί Παραρτήματος Διπλώματος, μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου.
 • Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 4.000€ και αποπληρώνεται σε τέσσερεις (4) ισόποσες δόσεις.
 • Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης και μέχρι του 30% των εισακτέων στο ΠΜΣ οι επιτυχόντες που καλύπτουν τα κριτήρια του της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017 (Σχετικές πληροφορίες για την υποβολή σχετικής αίτησης και των απαραίτητων τεκμηρίων, για όσους θεωρούν ότι καλύπτουν τα σχετικά κριτήρια του νόμου, δίνονται παρακάτω).
 • Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 120 φοιτητές συνολικά, κατ’ ανώτατο όριο εξήντα (60) φοιτητές η Κατεύθυνση Ψηφιακό Επιχειρείν και κατ’ ανώτατο όριο εξήντα (60) φοιτητές η Κατεύθυνση Μάνατζμεντ & η Κατεύθυνση Μάρκετινγκ. (Στον αριθμό των εισακτέων λαμβάνονται υπόψη και οι φοιτητές με δωρεάν φοίτηση και οι υπότροφοι, σύμφωνα με το άρθρο 35 του νόμου 4485/2017).

Οι υποψήφιοι πρέπει να επιλέξουν μια από τις τρεις κατευθύνσεις του ΠΜΣ με την αίτησή τους στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση που μια κατεύθυνση συμπληρώσει το προβλεπόμενο άνω όριο εισακτέων, το ΠΜΣ μπορεί να προτείνει στους υποψήφιους, που δεν επιλέχθηκαν στην προτιμώμενη κατεύθυνση,  να ενταχθούν σε μια άλλη από τις διαθέσιμες κατευθύνσεις του ΠΜΣ, εφόσον αυτές δεν έχουν συμπληρώσει των ανώτατο επιτρεπτό αριθμό εισακτέων. Η αλλαγή κατεύθυνσης κατά τη διάρκεια των σπουδών δεν επιτρέπεται.

Η δομή του προγράμματος σπουδών δίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

 

Ψηφιακό Επιχειρείν

(Digital Business)

Διοίκηση

(Management)

Μάρκετινγκ

(Marketing)

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

1

Ποσοτικές Μέθοδοι

(Quantitative Methods)

2

Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική

Financial and Managerial Accounting)

3

Επιχειρησιακή Έρευνα/Διοικητική Επιστήμη

(Operational Research Management)

Οικονομικά για Στελέχη της Διοίκησης

(Economics for Management)

4

Διαχείριση & Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων

(Human Resource Management)

Εφαρμοσμένα Θέματα Μάνατζμεντ

(Applied Topics in Management)

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

1

Διοίκηση Μάρκετινγκ

(Marketing Management)

2

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

(Financial Management)

3

Διαχείριση Αλλαγής

(Change Management)

Επιχειρηματικότητα & Κατάρτιση Επιχειρησιακού Πλάνου

(Entrepreneurship and Business Plan Development)

4

Ανάλυση & Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων

(Analysis and Design of Information Systems)

Στρατηγικός Προγραμματισμός

(Strategic Planning)

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

1

Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ψηφιακό Μάρκετινγκ

(e-Commerce and Digital Marketing)

Συστήματα Ελέγχου Διοίκησης (Management Control Systems)

Έρευνα Αγοράς & Συμπεριφορά Καταναλωτή (Market Research and Consumer Behavior)

2

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εφαρμογών Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

(Design and Development of e-business Applications)

Διεθνές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ

(International Management & Marketing )

Βιομηχανικό Μάρκετινγκ και Διοίκηση Πωλήσεων (Industrial Marketing and Sales Management)

3

Επιχειρησιακές Επικοινωνίες (Corporate Communications)

Αξιολόγηση Επενδύσεων & Μελέτες Σκοπιμότητας (Investment Analysis and Feasibility Studies)

Διεθνές και Εξαγωγικό Μάρκετινγκ

(International Marketing)

4

Επιχειρηματική Ευφυΐα

(Business Intelligence)

Διοίκηση Παραγωγής & Υπηρεσιών

(Operations Management)

Ψηφιακό Μάρκετινγκ & Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

(Digital Marketing & Social Media)

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

1

Εκπόνηση Διπλωματικής Ερευνητικής Εργασίας

 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, απόφοιτοι όλων των τμημάτων των Ελληνικών ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) και των ομοταγών Ιδρυμάτων του εξωτερικού. Οι υποψήφιοι γίνονται δεκτοί μετά από συνέντευξη και συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων με βάση συγκεκριμένων κριτηρίων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση και φάκελο στοιχείων μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2020 στην διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών
Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πανεπιστημιούπολη 2)
Π.Μ.Σ. "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΒΑ"
Π. Ράλλη και Θηβών 250, 12244, Αιγάλεω
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλ. Επικοινωνία:
Γραμματεία Τμήματος: +30 210 5351151

Πληροφορίες
Κατεύθυνση Διοίκησης (Management): +30 6936 285 652
Κατεύθυνση Μάρκετινγκ (Marketing): +30 6936 285 652
Κατεύθυνση Ψηφιακού Επιχειρείν (Digital Business): +30 6987 420 490

Ειδικά για εφέτος η υποβολή αιτήσεων θα γίνει μόνο ηλεκτρονικά. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να υποβληθούν στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. είναι τα εξής: 

 • Αίτηση/φόρμα συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. (http://mbattica.uniwa.gr/index.php/aitisi) υπογεγραμμένη
 • Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, ή/και επαγγελματική εμπειρία και η επιστημονική δραστηριότητα του υποψηφίου.
 • Aντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται να προσκομισθεί πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
 • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.
 • Βεβαίωση καλής τουλάχιστον γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (η γνώση άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας συνεκτιμάται, εφόσον υπάρχει).
 • Αντίτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου κ.λπ., εφόσον υπάρχουν.
 • Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να ενισχύσει την επιλογή του υποψηφίου.
 • Δύο συστατικές επιστολές (εκ των οποίων τουλάχιστον η μια να προέρχεται από μέλος ΔΕΠ τμήματος 3βάθμιας εκπαίδευσης με άμεση σχέση με τον υποψήφιο)
 • Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου. Οι φωτογραφίες προσκομίζονται μόνο σε περίπτωση επιλογής του υποψηφίου.

Αποδεικτικά Γνώσης Ξένης Γλώσσας αποδεκτά για την επιλογή του Υποψηφίου στο ΠΜΣ είναι:

 • Πιστοποιητικά επιπέδου τουλάχιστον First Certificate Cambridge ή Michigan για τα Αγγλικά ή αντίστοιχα για τις άλλες γλώσσες και αντίστοιχου επιπέδου με αυτά από Πιστοποιημένους Εξεταστικούς Οργανισμούς Γλωσσομάθειας (ESOL, TOIΕC, TOEFL,  κ.ά.).
 • Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας που εκδίδονται από το Υπουργείο Παιδείας.
 • Πτυχίο (Προπτυχιακό ή Μεταπτυχιακό) από Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού και ειδικότερα της Ε.Ε.
 • Πτυχίο Ελληνικού Πανεπιστημίου σχετικό με Ξένες Γλώσσες (Αγγλικής, Ιταλικής Φιλολογίας κ.ά.)

Μετά την έκδοση του Φ.Ε.Κ. της τροποποίησης του ΠΜΣ θα εκδοθεί η προκήρυξη για τον 3ο κύκλο σπουδών, στην οποία θα καθορίζεται η τελική προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών. Οι φάκελοι των ενδιαφερομένων που θα έχουν ήδη κατατεθεί θα πρωτοκολληθούν, μετά από έγκρισή τους, και θα συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων φοιτητών.

Κριτήρια επιλογής υποψηφίων φοιτητών

Για την επιλογή υποψηφίων φοιτητών στο Π.Μ.Σ., συνεκτιμώνται ο βαθμός πτυχίου, η επαγγελματική εμπειρία συναφής με το αντικείμενο του ΠΜΣ, οι ενδεχόμενες δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες και το αποτέλεσμα της συνέντευξης του υποψηφίου από την επιτροπή αξιολόγησης.

Οι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον της  Επιτροπής Αξιολόγησης. Στόχος είναι να διαπιστωθεί ο βαθμός που οι υποψήφιοι είναι ικανοί να ανταποκριθούν  στις απαιτήσεις του Π.Μ.Σ. Επισημαίνεται ότι η συνέντευξη των υποψηφίων (που είναι υποχρεωτική) ειδικά για φέτος θα γίνει ηλεκτρονικά και για το λόγο αυτό ο υποψήφιος πρέπει να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο από ηλεκτρονικό υπολογιστή που διαθέτει μικρόφωνο και κάμερα ή από κινητό τηλέφωνο  smartphone. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) για το χρόνο διεξαγωγής της συνέντευξης και θα κληθούν να συναινέσουν με τον τρόπο πραγματοποίησης της ηλεκτρονικής συνέντευξης

Διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών

Η επιλογή των εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνεται από επιτροπή αξιολόγησης που απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, η οποία συγκροτείται με πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής και απόφαση της Γ.Σ. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από την Γ.Σ. του Τμήματος. Η επιλογή των εισακτέων διενεργείται σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω:

Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ σε συνεργασία με τη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές τα οποία προβλέπονται από την προκήρυξη. Ελέγχει την εγκυρότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών κάθε υποψηφίου, συντάσσει πίνακα υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και τον διαβιβάζει στην επιτροπή αξιολόγησης. Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται από τους υποψήφιους πρέπει να είναι πλήρη και να έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, όπως αυτά προβλέπονται στη σχετική προκήρυξη. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. 

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει δύο στάδια:

 • Στο πρώτο αξιολογούνται οι αιτήσεις με βάση τα στοιχεία που εμπεριέχονται στο φάκελο υποψηφιότητας (προηγούμενες σπουδές, επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητα) και ειδικότερα α. βαθμός πτυχίου, β. επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης της εκπαίδευσης, γ) εκπαιδευτική εμπειρία, δ. δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες.
 • Κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, οι υποψήφιοι καλούνται σε εξ’ αποστάσεως συνέντευξη ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης. Στόχος είναι να διαπιστωθεί ποιοι υποψήφιοι είναι ικανοί να ανταποκριθούν ουσιαστικά στις απαιτήσεις του Π.Μ.Σ, συνεκτιμώντας το κίνητρο και το ενδιαφέρον αλλά και τη συνολικότερη συγκρότηση και επιστημονική τους επάρκεια.

Η βαρύτητα των κριτηρίων επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών είναι:

 • Βαθμός Πτυχίου: 20%
 • Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το Μ.Δ.Ε.: 15%
 • Επαγγελματική Εμπειρία  (σε έτη): 15%
 • Επιστημονική Δραστηριοποίηση (ποσότητα / ποιότητα / συνάφεια δημοσιευμάτων): 10%
 • Συνέντευξη: 40%

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης η αρμόδια επιτροπή συντάσσει τον πίνακα επιτυχόντων και επιλαχόντων κατά σειρά κατάταξης, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και τους συντελεστές βαρύτητας ανά κριτήριο. Ως επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι έλαβαν βαθμολογική θέση στη σειρά κατάταξης μέχρι του ανώτατου ορίου εισαγωγής φοιτητών. Η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να θεωρήσει επιτυχόντες και όσους από τους υποψήφιους ισοβάθμησαν με τον τελευταίο επιτυχόντα. Ως επιλαχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι έλαβαν βαθμολογική θέση στη σειρά κατάταξης πέραν του ανώτατου ορίου εισαγωγής φοιτητών, έχοντας δικαίωμα εγγραφής στην περίπτωση που οι πρωθύστεροι στην κατάταξη δεν εγγράφονται εμπρόθεσμα.

Πλέον του αριθμού των επιτυχόντων κατά τη διαδικασία επιλογής φοιτητών, γίνεται δεκτοί στο Π.Μ.Σ., ως υπεράριθμοι, ένας πτυχιούχος υπότροφος του ΙΚΥ, εφόσον η υποτροφία του είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων και της Εκπαίδευσης γενικότερα. Οι υπότροφοι εγγράφονται υποχρεωτικά στο πρώτο εξάμηνο σπουδών.

Επιτυχόντες θεωρούνται οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι. Σε κάθε  περίπτωση για την εύρυθμη εκπαιδευτική λειτουργία δύναται να λειτουργήσουν δύο κατά ανώτατο όριο ομάδες διδασκαλίας. 

O πίνακας των επιτυχόντων ή/και επιλαχόντων ανακοινώνεται ταυτόχρονα στους χώρους ανακοινώσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων καθώς και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. Επίσης ο πίνακας των επιτυχόντων ή/και επιλαχόντων γνωστοποιείται ηλεκτρονικά σε κάθε έναν υποψήφιο. Ένσταση κατά του πίνακα επιτυχόντων μπορεί να ασκηθεί εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσής του. Η ένσταση, η οποία πρέπει να είναι αιτιολογημένη, υποβάλλεται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και κρίνεται τελεσίδικα από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.

Με την ολοκλήρωση της περιόδου άσκησης και εξέτασης τυχόν ενστάσεων από τους υποψήφιους σχετικά με τη σειρά κατάταξής τους, η Συντονιστική Επιτροπή συντάσσει τον τελικό πίνακα επιλογής επιτυχόντων ή/και επιλαχόντων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και τον υποβάλλει στη Γ.Σ. του Τμήματος. Μετά την επικύρωση του ανωτέρου πίνακα από τη Γ.Σ. ανακοινώνονται οι περίοδοι εγγραφών καθώς και οι τρόποι καταβολής των τελών φοίτησης (σε επιμέρους δόσεις).

Οι επιτυχόντες ή/και επιλαχόντες ενημερώνονται να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα, που καθορίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή. Όσοι εξ αυτών δεν εγγράφονται εμπρόθεσμα χάνουν το δικαίωμα εγγραφής στο Π.Μ.Σ., εκτός και αν επικαλεσθούν λόγους ανώτερης βίας ή σοβαρής ασθένειας. Στην περίπτωση αυτή, η Σ.Ε.. κρίνει τους λόγους που επικαλούνται οι υποψήφιοι και αποφασίζει σχετικά.

Όσοι εγγεγραμμένοι φοιτητές εμπίπτουν στην περίπτωση απαλλαγής τελών φοίτησης  μπορούν να καταθέσουν στην Γραμματεία του τμήματος τα σχετικά δικαιολογητικά και αίτηση για την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης. Στα σχετικά δικαιολογητικά περιλαμβάνεται το τελευταίο ατομικό η και οικογενειακό εκκαθαριστικό του Φόρου Εισοδήματος. Η Σ.Ε. αφού εξετάσει τα σχετικά δικαιολογητικά σύμφωνα με το Ν 4485/2017 εισηγείται προς την Γ.Σ. του τμήματος για έγκριση τον κατάλογο των φοιτητών  που καλύπτουν τις σχετικές προϋποθέσεις  για απαλλαγή τελών φοίτησης.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ διατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην παραπάνω διεύθυνση και τηλέφωνα (ώρες 9:00 – 14:00 καθημερινά με ραντεβού) ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://mbattica.uniwa.gr/

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ
Γ. Πολυχρονόπουλος
Καθηγητής

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών
Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων
Π.Μ.Σ. "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΒΑ"
Π. Ράλλη και Θηβών 250, 12244, Αιγάλεω
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 698 742 0490

Vertical Banner Transparent 1
     

  

Back to top