Ανακοινώσεις

Αποτελέσματα επιλογής υποψήφιων στο ακαδ. Ετος 2022-23

 

Π.Μ.Σ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ)epitixontes

Οι παρακάτω υποψήφιοι φοιτητές γίνονται δεκτοί για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. από το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» (Digital Business)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

1

7Κ1ΤDB2292

2

7Γ2ΔDB2275

3

6Κ3ΔDB2287

4

6Π4ΟDB2263

5

6Κ5ΒDB2235

6

7Τ6ΔDB2259

7

6Φ7ΝDB2274

8

6Κ8ΟDB2234

9

6Μ9ΔDB2207

10

7Λ1ΔDB2218

11

6Μ1ΔDB2274

12

6Κ1ΠDB2269

13

6Τ1ΕDB2286

14

6Σ1ΤDB2272

15

6Φ1ΟDB2203

16

7Γ1ΕDB2222

17

6Ξ1ΤDB2272

18

6Π1ΔDB2271

19

6Β1ΧDB2226

20

8Γ2BDB2244

21

5Λ2ΜDB2288

22

5Β2ΗDB2299

23

6Κ2ΤDB2276

24

6Μ2ΤDB2244

25

5Φ2ΜDB2205

26

6Κ2ΔDB2234

27

8Σ2ΝDB2228

28

7Κ2ΘDB2208

29

7Κ2ΔDB2248

30

7Α3ΕDB2211

31

6Μ3ΜDB2257

32

6Σ3ΙDB2215

33

6Σ3ΔDB2201

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ» (MANAGEMENT)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

1

6Γ7ΔMNG2252

2

6Ζ7ΟMNG2244

3

6Ζ6ΔMNG2292

4

7Ζ6ΟMNG2212

5

8Π6ΜMNG2204

6

7Κ6ΔMNG2292

7

8Γ6ΔMNG2264

8

7Σ6ΜMNG2236

9

6Χ5ΔMNG2294

10

6Κ5ΜMNG2249

11

9Π5ΕMNG2288

12

6Σ5ΟMNG2222

13

6Ν5ΜMNG2284

14

6Π5ΔMNG2258

15

6Π5ΛMNG2278

16

6Χ5ΕMNG2276

17

6Κ5ΜMNG2257

18

6Λ5ΝMNG2246

19

7Γ5ΔMNG2233

20

7Τ5ΛMNG2235

21

8Σ5ΠMNG2212

22

7M5ΑMNG2281

23

6Π5ΛMNG2241

24

5Ρ5ΤMNG2221

25

5Λ5ΟMNG2216

26

6Λ5ΗMNG2214

27

7Κ5ΑMNG2206

28

6Δ5ΗMNG2246

29

6Α5ΓMNG2237

30

6Κ5ΟMNG2217

31

6Π5ΜMNG2217

32

6Μ5ΚMNG2217

33

6Κ5ΗMNG2217

34

6Ψ5ΔMNG2217

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ (ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ)

1

6Χ4ΛMNG2233

2

6Π4ΠMNG2233

3

6Π4ΑMNG2207

4

7Σ4ΑMNG2214

5

8Χ4ΜMNG2267

6

7Ζ4ΟMNG2206

7

6Γ4ΕMNG2267

8

6Κ4ΝMNG2267

9

6Α4ΕMNG2212

10

8Τ4ΑMNG2206

11

6Σ3ΔMNG2267

12

7Σ3ΔMNG2291

13

6Π3ΠMNG2248

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» (Marketing)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ (*)

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

1

7Χ7ΔMKT2206

2

8Α6ΦMKT2206

3

6Μ5ΔMKT2208

4

6Κ5ΔMKT2233

5

6Μ5ΟMKT2256

6

7P5ΚMKT22,4

7

8Π5ΓMKT2268

8

8Μ5ΚMKT2233

9

7Μ5ΡMKT2252

10

6Κ4ΙMKT2261

11

6Σ4ΔMKT2222

12

9Κ4ΨMKT2299

13

6Κ4ΘMKT2298

14

7Λ4ΚMKT2246

15

7Ζ4ΦMKT2232

16

7Β4ΚMKT2233

17

7Τ4ΚMKT2223

18

6Φ4ΘMKT2275

19

7Π4ΚMKT2233

20

6Κ4ΟMKT2281

21

6Κ4ΠMKT2281

22

6Π4ΟMKT2208

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ (ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ)

1

6Κ4ΤMKT2204

2

8Τ4ΚMKT2272

3

7Τ4ΚMKT2233

4

6Γ4ΔMKT2204

5

7Α4ΚMKT2213

6

7Π3ΚMKT2278

7

6Φ3ΦMKT2266

8

6Π3ΤMKT2238

(*) Ο υποψήφιος με κωδικό 6Τ5ΟMKT2237 δεν αποδέχθηκε την επιλογή του.

Παράταση Αιτήσεων μέχρι και την Παρασκευή 16/09/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 'Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ' του Ακαδ. Έτους 2022-2023 παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 16/09/2022

Προκήρυξη 2022-2023

pada

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΒΑ"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prokirixi-mba-22-23.pdf)ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2022 - 2023[ ]206 kB

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΜΒΑ

Σε συνέχεια της διαδικασίας επιλογής για εισαγωγή στο ΠΜΣ, θα κληθείτε με mail που θα λάβετε μέχρι και την Κυριακή 19/9/2021 ώρα 13.00 σε συνέντευξη.
 
Οι συνεντεύξεις θα γίνουν τις ακόλουθες μέρες:
 • Κατεύθυνση "Ψηφιακό Επιχειρείν" (Digital Business). Ημέρα συνεντεύξεων Δευτέρα   20/9/2021
 • Κατεύθυνση "Μάρκετινγκ" (Marketing). Ημέρες συνεντεύξεων Τρίτη   21/9/2021, Τετάρτη 22/9/2021
 • Κατεύθυνση "Διοίκηση" (Management). Ημέρα συνεντεύξεων Δευτέρα   20/9/2021, Τρίτη 21/9/2021, Τετάρτη 22/9/2021
 
Η ακριβής ημερομηνία (ημέρα, ώρα) της συνένντευξής σας θα σας σταλεί με mail μέχρι και την Κυριακή 19/9/2021 ώρα 13.00.

Προκήρυξη 2021-2022

pada

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΒΑ"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prokirixi-mba21-22.pdf)ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2021-2022[ ]247 kB

Παράταση Αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι και την Τετάρτη 15/09/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  'Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ' παρατείνεται μέχρι και την Τετάρτη 15/09/2021.

Έναρξη μαθημάτων Α’ εξαμήνου

startΗμερομηνία έναρξης των μαθημάτων του Α’ εξαμήνου για την κατεύθυνση Digital Business είναι η Πέμπτη 29/10/2020.
Για τις κατευθύνσεις  Marketing και Management είναι η Παρασκευή 30/10/2020.

 

Παράταση Αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι και την Τρίτη 29/09/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  'Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ' παρατείνεται μέχρι και την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

pada

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ)
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Υπό την αίρεση της δημοσίευσης της τροποποίησης του Φ.Ε.Κ. επανίδρυσης του προγράμματος, το Π.Μ.Σ. Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)  (ΦΕΚ 3962/τ. Β’/12-09-2018) και με βάση την υπ’ αριθμ. 9-25/6/20220 (Θέμα 20ο) απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που αφορά μόνο την αλλαγή των διδάκτρων του ΠΜΣ, καλούνται οι υποψήφιοι να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στον τρίτο κύκλο σπουδών του προγράμματος που θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2020.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΒΑ" οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων» (ΜΒΑ Master of Business Administration) με τρεις κατευθύνσεις: 1. Ψηφιακό Επιχειρείν (Digital Business), 2. Διοίκηση (Management) και 3. Μάρκετινγκ (Marketing).

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Η διάρκεια του ΠΜΣ είναι κατ’ ελάχιστο τέσσερα (4) και κατά το μέγιστο οχτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα με την προϋπόθεση απόκτησης εκατόν είκοσι (120) πιστωτικών μονάδων.
 • Με τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης χορηγείται το Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) στην Ελληνική ή/και Αγγλική γλώσσα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί Παραρτήματος Διπλώματος, μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου.
 • Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 4.000€ και αποπληρώνεται σε τέσσερεις (4) ισόποσες δόσεις.
 • Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης και μέχρι του 30% των εισακτέων στο ΠΜΣ οι επιτυχόντες που καλύπτουν τα κριτήρια του της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017 (Σχετικές πληροφορίες για την υποβολή σχετικής αίτησης και των απαραίτητων τεκμηρίων, για όσους θεωρούν ότι καλύπτουν τα σχετικά κριτήρια του νόμου, δίνονται παρακάτω).
 • Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 120 φοιτητές συνολικά, κατ’ ανώτατο όριο εξήντα (60) φοιτητές η Κατεύθυνση Ψηφιακό Επιχειρείν και κατ’ ανώτατο όριο εξήντα (60) φοιτητές η Κατεύθυνση Μάνατζμεντ & η Κατεύθυνση Μάρκετινγκ. (Στον αριθμό των εισακτέων λαμβάνονται υπόψη και οι φοιτητές με δωρεάν φοίτηση και οι υπότροφοι, σύμφωνα με το άρθρο 35 του νόμου 4485/2017).

Οι υποψήφιοι πρέπει να επιλέξουν μια από τις τρεις κατευθύνσεις του ΠΜΣ με την αίτησή τους στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση που μια κατεύθυνση συμπληρώσει το προβλεπόμενο άνω όριο εισακτέων, το ΠΜΣ μπορεί να προτείνει στους υποψήφιους, που δεν επιλέχθηκαν στην προτιμώμενη κατεύθυνση,  να ενταχθούν σε μια άλλη από τις διαθέσιμες κατευθύνσεις του ΠΜΣ, εφόσον αυτές δεν έχουν συμπληρώσει των ανώτατο επιτρεπτό αριθμό εισακτέων. Η αλλαγή κατεύθυνσης κατά τη διάρκεια των σπουδών δεν επιτρέπεται.

Η δομή του προγράμματος σπουδών δίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

 

Ψηφιακό Επιχειρείν

(Digital Business)

Διοίκηση

(Management)

Μάρκετινγκ

(Marketing)

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

1

Ποσοτικές Μέθοδοι

(Quantitative Methods)

2

Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική

Financial and Managerial Accounting)

3

Επιχειρησιακή Έρευνα/Διοικητική Επιστήμη

(Operational Research Management)

Οικονομικά για Στελέχη της Διοίκησης

(Economics for Management)

4

Διαχείριση & Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων

(Human Resource Management)

Εφαρμοσμένα Θέματα Μάνατζμεντ

(Applied Topics in Management)

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

1

Διοίκηση Μάρκετινγκ

(Marketing Management)

2

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

(Financial Management)

3

Διαχείριση Αλλαγής

(Change Management)

Επιχειρηματικότητα & Κατάρτιση Επιχειρησιακού Πλάνου

(Entrepreneurship and Business Plan Development)

4

Ανάλυση & Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων

(Analysis and Design of Information Systems)

Στρατηγικός Προγραμματισμός

(Strategic Planning)

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

1

Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ψηφιακό Μάρκετινγκ

(e-Commerce and Digital Marketing)

Συστήματα Ελέγχου Διοίκησης (Management Control Systems)

Έρευνα Αγοράς & Συμπεριφορά Καταναλωτή (Market Research and Consumer Behavior)

2

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εφαρμογών Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

(Design and Development of e-business Applications)

Διεθνές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ

(International Management & Marketing )

Βιομηχανικό Μάρκετινγκ και Διοίκηση Πωλήσεων (Industrial Marketing and Sales Management)

3

Επιχειρησιακές Επικοινωνίες (Corporate Communications)

Αξιολόγηση Επενδύσεων & Μελέτες Σκοπιμότητας (Investment Analysis and Feasibility Studies)

Διεθνές και Εξαγωγικό Μάρκετινγκ

(International Marketing)

4

Επιχειρηματική Ευφυΐα

(Business Intelligence)

Διοίκηση Παραγωγής & Υπηρεσιών

(Operations Management)

Ψηφιακό Μάρκετινγκ & Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

(Digital Marketing & Social Media)

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

1

Εκπόνηση Διπλωματικής Ερευνητικής Εργασίας

 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, απόφοιτοι όλων των τμημάτων των Ελληνικών ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) και των ομοταγών Ιδρυμάτων του εξωτερικού. Οι υποψήφιοι γίνονται δεκτοί μετά από συνέντευξη και συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων με βάση συγκεκριμένων κριτηρίων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση και φάκελο στοιχείων μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2020 στην διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών
Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πανεπιστημιούπολη 2)
Π.Μ.Σ. "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΒΑ"
Π. Ράλλη και Θηβών 250, 12244, Αιγάλεω
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλ. Επικοινωνία:
Γραμματεία Τμήματος: +30 210 5351151

Πληροφορίες
Κατεύθυνση Διοίκησης (Management): +30 6936 285 652
Κατεύθυνση Μάρκετινγκ (Marketing): +30 6936 285 652
Κατεύθυνση Ψηφιακού Επιχειρείν (Digital Business): +30 6987 420 490

Ειδικά για εφέτος η υποβολή αιτήσεων θα γίνει μόνο ηλεκτρονικά. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να υποβληθούν στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. είναι τα εξής: 

 • Αίτηση/φόρμα συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. (http://mbattica.uniwa.gr/index.php/aitisi) υπογεγραμμένη
 • Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, ή/και επαγγελματική εμπειρία και η επιστημονική δραστηριότητα του υποψηφίου.
 • Aντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται να προσκομισθεί πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
 • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.
 • Βεβαίωση καλής τουλάχιστον γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (η γνώση άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας συνεκτιμάται, εφόσον υπάρχει).
 • Αντίτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου κ.λπ., εφόσον υπάρχουν.
 • Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να ενισχύσει την επιλογή του υποψηφίου.
 • Δύο συστατικές επιστολές (εκ των οποίων τουλάχιστον η μια να προέρχεται από μέλος ΔΕΠ τμήματος 3βάθμιας εκπαίδευσης με άμεση σχέση με τον υποψήφιο)
 • Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου. Οι φωτογραφίες προσκομίζονται μόνο σε περίπτωση επιλογής του υποψηφίου.

Αποδεικτικά Γνώσης Ξένης Γλώσσας αποδεκτά για την επιλογή του Υποψηφίου στο ΠΜΣ είναι:

 • Πιστοποιητικά επιπέδου τουλάχιστον First Certificate Cambridge ή Michigan για τα Αγγλικά ή αντίστοιχα για τις άλλες γλώσσες και αντίστοιχου επιπέδου με αυτά από Πιστοποιημένους Εξεταστικούς Οργανισμούς Γλωσσομάθειας (ESOL, TOIΕC, TOEFL,  κ.ά.).
 • Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας που εκδίδονται από το Υπουργείο Παιδείας.
 • Πτυχίο (Προπτυχιακό ή Μεταπτυχιακό) από Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού και ειδικότερα της Ε.Ε.
 • Πτυχίο Ελληνικού Πανεπιστημίου σχετικό με Ξένες Γλώσσες (Αγγλικής, Ιταλικής Φιλολογίας κ.ά.)

Μετά την έκδοση του Φ.Ε.Κ. της τροποποίησης του ΠΜΣ θα εκδοθεί η προκήρυξη για τον 3ο κύκλο σπουδών, στην οποία θα καθορίζεται η τελική προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών. Οι φάκελοι των ενδιαφερομένων που θα έχουν ήδη κατατεθεί θα πρωτοκολληθούν, μετά από έγκρισή τους, και θα συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων φοιτητών.

Κριτήρια επιλογής υποψηφίων φοιτητών

Για την επιλογή υποψηφίων φοιτητών στο Π.Μ.Σ., συνεκτιμώνται ο βαθμός πτυχίου, η επαγγελματική εμπειρία συναφής με το αντικείμενο του ΠΜΣ, οι ενδεχόμενες δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες και το αποτέλεσμα της συνέντευξης του υποψηφίου από την επιτροπή αξιολόγησης.

Οι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον της  Επιτροπής Αξιολόγησης. Στόχος είναι να διαπιστωθεί ο βαθμός που οι υποψήφιοι είναι ικανοί να ανταποκριθούν  στις απαιτήσεις του Π.Μ.Σ. Επισημαίνεται ότι η συνέντευξη των υποψηφίων (που είναι υποχρεωτική) ειδικά για φέτος θα γίνει ηλεκτρονικά και για το λόγο αυτό ο υποψήφιος πρέπει να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο από ηλεκτρονικό υπολογιστή που διαθέτει μικρόφωνο και κάμερα ή από κινητό τηλέφωνο  smartphone. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) για το χρόνο διεξαγωγής της συνέντευξης και θα κληθούν να συναινέσουν με τον τρόπο πραγματοποίησης της ηλεκτρονικής συνέντευξης

Διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών

Η επιλογή των εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνεται από επιτροπή αξιολόγησης που απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, η οποία συγκροτείται με πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής και απόφαση της Γ.Σ. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από την Γ.Σ. του Τμήματος. Η επιλογή των εισακτέων διενεργείται σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω:

Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ σε συνεργασία με τη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές τα οποία προβλέπονται από την προκήρυξη. Ελέγχει την εγκυρότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών κάθε υποψηφίου, συντάσσει πίνακα υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και τον διαβιβάζει στην επιτροπή αξιολόγησης. Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται από τους υποψήφιους πρέπει να είναι πλήρη και να έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, όπως αυτά προβλέπονται στη σχετική προκήρυξη. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. 

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει δύο στάδια:

 • Στο πρώτο αξιολογούνται οι αιτήσεις με βάση τα στοιχεία που εμπεριέχονται στο φάκελο υποψηφιότητας (προηγούμενες σπουδές, επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητα) και ειδικότερα α. βαθμός πτυχίου, β. επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης της εκπαίδευσης, γ) εκπαιδευτική εμπειρία, δ. δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες.
 • Κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, οι υποψήφιοι καλούνται σε εξ’ αποστάσεως συνέντευξη ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης. Στόχος είναι να διαπιστωθεί ποιοι υποψήφιοι είναι ικανοί να ανταποκριθούν ουσιαστικά στις απαιτήσεις του Π.Μ.Σ, συνεκτιμώντας το κίνητρο και το ενδιαφέρον αλλά και τη συνολικότερη συγκρότηση και επιστημονική τους επάρκεια.

Η βαρύτητα των κριτηρίων επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών είναι:

 • Βαθμός Πτυχίου: 20%
 • Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το Μ.Δ.Ε.: 15%
 • Επαγγελματική Εμπειρία  (σε έτη): 15%
 • Επιστημονική Δραστηριοποίηση (ποσότητα / ποιότητα / συνάφεια δημοσιευμάτων): 10%
 • Συνέντευξη: 40%

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης η αρμόδια επιτροπή συντάσσει τον πίνακα επιτυχόντων και επιλαχόντων κατά σειρά κατάταξης, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και τους συντελεστές βαρύτητας ανά κριτήριο. Ως επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι έλαβαν βαθμολογική θέση στη σειρά κατάταξης μέχρι του ανώτατου ορίου εισαγωγής φοιτητών. Η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να θεωρήσει επιτυχόντες και όσους από τους υποψήφιους ισοβάθμησαν με τον τελευταίο επιτυχόντα. Ως επιλαχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι έλαβαν βαθμολογική θέση στη σειρά κατάταξης πέραν του ανώτατου ορίου εισαγωγής φοιτητών, έχοντας δικαίωμα εγγραφής στην περίπτωση που οι πρωθύστεροι στην κατάταξη δεν εγγράφονται εμπρόθεσμα.

Πλέον του αριθμού των επιτυχόντων κατά τη διαδικασία επιλογής φοιτητών, γίνεται δεκτοί στο Π.Μ.Σ., ως υπεράριθμοι, ένας πτυχιούχος υπότροφος του ΙΚΥ, εφόσον η υποτροφία του είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων και της Εκπαίδευσης γενικότερα. Οι υπότροφοι εγγράφονται υποχρεωτικά στο πρώτο εξάμηνο σπουδών.

Επιτυχόντες θεωρούνται οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι. Σε κάθε  περίπτωση για την εύρυθμη εκπαιδευτική λειτουργία δύναται να λειτουργήσουν δύο κατά ανώτατο όριο ομάδες διδασκαλίας. 

O πίνακας των επιτυχόντων ή/και επιλαχόντων ανακοινώνεται ταυτόχρονα στους χώρους ανακοινώσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων καθώς και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. Επίσης ο πίνακας των επιτυχόντων ή/και επιλαχόντων γνωστοποιείται ηλεκτρονικά σε κάθε έναν υποψήφιο. Ένσταση κατά του πίνακα επιτυχόντων μπορεί να ασκηθεί εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσής του. Η ένσταση, η οποία πρέπει να είναι αιτιολογημένη, υποβάλλεται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και κρίνεται τελεσίδικα από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.

Με την ολοκλήρωση της περιόδου άσκησης και εξέτασης τυχόν ενστάσεων από τους υποψήφιους σχετικά με τη σειρά κατάταξής τους, η Συντονιστική Επιτροπή συντάσσει τον τελικό πίνακα επιλογής επιτυχόντων ή/και επιλαχόντων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και τον υποβάλλει στη Γ.Σ. του Τμήματος. Μετά την επικύρωση του ανωτέρου πίνακα από τη Γ.Σ. ανακοινώνονται οι περίοδοι εγγραφών καθώς και οι τρόποι καταβολής των τελών φοίτησης (σε επιμέρους δόσεις).

Οι επιτυχόντες ή/και επιλαχόντες ενημερώνονται να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα, που καθορίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή. Όσοι εξ αυτών δεν εγγράφονται εμπρόθεσμα χάνουν το δικαίωμα εγγραφής στο Π.Μ.Σ., εκτός και αν επικαλεσθούν λόγους ανώτερης βίας ή σοβαρής ασθένειας. Στην περίπτωση αυτή, η Σ.Ε.. κρίνει τους λόγους που επικαλούνται οι υποψήφιοι και αποφασίζει σχετικά.

Όσοι εγγεγραμμένοι φοιτητές εμπίπτουν στην περίπτωση απαλλαγής τελών φοίτησης  μπορούν να καταθέσουν στην Γραμματεία του τμήματος τα σχετικά δικαιολογητικά και αίτηση για την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης. Στα σχετικά δικαιολογητικά περιλαμβάνεται το τελευταίο ατομικό η και οικογενειακό εκκαθαριστικό του Φόρου Εισοδήματος. Η Σ.Ε. αφού εξετάσει τα σχετικά δικαιολογητικά σύμφωνα με το Ν 4485/2017 εισηγείται προς την Γ.Σ. του τμήματος για έγκριση τον κατάλογο των φοιτητών  που καλύπτουν τις σχετικές προϋποθέσεις  για απαλλαγή τελών φοίτησης.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ διατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην παραπάνω διεύθυνση και τηλέφωνα (ώρες 9:00 – 14:00 καθημερινά με ραντεβού) ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://mbattica.uniwa.gr/

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ
Γ. Πολυχρονόπουλος
Καθηγητής

Πίνακες Επιτυχόντων 2019 - 2020

 

Π.Μ.Σ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ)epitixontes

Οι πίνακες των υποψηφίων φοιτητών που γίνονται δεκτοί για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών
Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων
Π.Μ.Σ. "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΒΑ"
Π. Ράλλη και Θηβών 250, 12244, Αιγάλεω
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 698 742 0490

Vertical Banner Transparent 1
     

  

Back to top