Ανακοινώσεις

Προκήρυξη 2019-2020

pada

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΒΑ"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prokiriksi-2019-20.pdf)ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2019-20[ ]257 kB

Προκήρυξη 2018-2019

pada

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΒΑ"

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΒΑ" το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) (Master of Science). Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων» (ΜΒΑ Master of Business Administration) με τρεις κατευθύνσεις: 1. Ψηφιακό Επιχειρείν (Digital Business), 2. Διοίκηση (Management) και 3. Μάρκετινγκ (Marketing).

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Η διάρκεια του ΠΜΣ είναι κατ’ ελάχιστο τέσσερα (4) και κατά το μέγιστο οχτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα με την προϋπόθεση απόκτησης εκατόν είκοσι (120) πιστωτικών μονάδων
 • Το Πρόγραμμα ενεκρίθη κατά το νόμο από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. (αριθμό πρωτ. 137502/Ζ1/22-08-2018), από την Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου (16/17.07.2018 - ΑΔΑ Ω2ΤΞ46Μ9ΞΗ-ΘΝΘ), απόφαση δε της ίδρυσης έχει αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο και επίκειται η δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 • Με τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης χορηγείται το Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) στην Ελληνική ή/και Αγγλική γλώσσα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί Παραρτήματος Διπλώματος, μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου.
 • Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 3.000€ και αποπληρώνεται σε τέσσερεις (4) ισόποσες δόσεις. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης και μέχρι του 30% των εισακτέων στο ΠΜΣ οι επιτυχόντες που καλύπτουν τα κριτήρια του της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017 (Σχετικές πληροφορίες για την υποβολή σχετικής αίτησης και των απαραίτητων τεκμηρίων, για όσους θεωρούν ότι καλύπτουν τα σχετικά κριτήρια του νόμου, δίνονται παρακάτω).
 • Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εξήντα (60) φοιτητές η Κατεύθυνση Ψηφιακό Επιχειρείν, τριάντα (30) η Κατεύθυνση Μάνατζμεντ & τριάντα (30) η Κατεύθυνση Μάρκετινγκ. (Στον αριθμό των εισακτέων λαμβάνονται υπόψη και οι φοιτητές με δωρεάν φοίτηση και οι υπότροφοι, σύμφωνα με το άρθρο 35 του νόμου 4485/2017).
 • Οι υποψήφιοι πρέπει να επιλέξουν μια από τις τρεις κατευθύνσεις του ΠΜΣ με την αίτησή τους στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση που μια κατεύθυνση συμπληρώσει το προβλεπόμενο άνω όριο εισακτέων, το ΠΜΣ μπορεί να προτείνει στους υποψήφιους, που δεν επιλέχθηκαν στην προτιμώμενη κατεύθυνση, να ενταχθούν σε μια άλλη από τις διαθέσιμες κατευθύνσεις του ΠΜΣ, εφόσον αυτές δεν έχουν συμπληρώσει των ανώτατο επιτρεπτό αριθμό εισακτέων.
 • Η αλλαγή κατεύθυνσης κατά τη διάρκεια των σπουδών δεν επιτρέπεται.
 • Η δομή του προγράμματος σπουδών δίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:
 

Ψηφιακό Επιχειρείν

(Digital Business)

Διοίκηση

(Management)

Μάρκετινγκ

(Marketing)

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

1

Ποσοτικές Μέθοδοι (Quantitative Methods)

2

Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική Financial and Managerial Accounting)

3

Επιχειρησιακή Έρευνα/Διοικητική Επιστήμη

(Operational Research Management)

Οικονομικά για Στελέχη της Διοίκησης (Economics for Management)

4

Διαχείριση & Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων

(Human Resource Management)

Εφαρμοσμένα Θέματα Μάνατζμεντ (Applied Topics in Management)

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

1

Διοίκηση Μάρκετινγκ (Marketing Management)

2

Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Financial Management)

3

Διαχείριση Αλλαγής

(Change Management)

Διοίκηση Παραγωγής & Υπηρεσιών (Operations Management)

4

Ανάλυση & Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων

(Analysis and Design of Information Systems)

Στρατηγικός Προγραμματισμός (Strategic Planning)

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

1

Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ψηφιακό Μάρκετινγκ

(e-Commerce and Digital Marketing)

Συστήματα Ελέγχου Διοίκησης (Management Control Systems)

Έρευνα Αγοράς & Συμπεριφορά Καταναλωτή (Market Research and Consumer Behavior)

2

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εφαρμογών Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

(Design and Development of e-business Applications)

Διεθνές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ

(International Management & Marketing )

Βιομηχανικό Μάρκετινγκ και Διοίκηση Πωλήσεων (Industrial Marketing and Sales Management)

3

Επιχειρησιακές Επικοινωνίες (Corporate Communications)

Αξιολόγηση Επενδύσεων & Μελέτες Σκοπιμότητας (Investment Analysis and Feasibility Studies)

Διεθνές και Εξαγωγικό Μάρκετινγκ

(International Marketing)

4

Επιχειρηματική Ευφυΐα

(Business Intelligence)

Επιχειρηματικότητα & Κατάρτιση Επιχειρησιακού Πλάνου

(Entrepreneurship and Business Plan Development)

Ψηφιακό Μάρκετινγκ & Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

(Digital Marketing & Social Media)

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

1

Εκπόνηση Διπλωματικής Ερευνητικής Εργασίας

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, απόφοιτοι όλων των τμημάτων των Ελληνικών ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) και των ομοταγών Ιδρυμάτων του εξωτερικού. Οι υποψήφιοι γίνονται δεκτοί μετά από συνέντευξη και συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων με βάση συγκεκριμένων κριτηρίων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση και φάκελο στοιχείων από 3 Σεπτεμβρίου 2018 και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2018 στις παρακάτω διευθύνσεις ανάλογα με την κατεύθυνση επιλογής:

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

2.MANAGEMENT

3.MARKETING

                          1.DIGITAL BUSINESS

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών

Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πανεπιστημιούπολη 1)

Π.Μ.Σ. "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΒΑ"

Αγίου Σπυρίδωνος,

12243 Αιγάλεω, Αθήνα

Τηλ: 210.5385209, 210.5385205. 210.5385214

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών

Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πανεπιστημιούπολη 2)

Π.Μ.Σ. "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΒΑ"

Π. Ράλλη και Θηβών 250,

12244, Αιγάλεω

Τηλ: 6946245722, 6973809233

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

*Τα μαθήματα διεξάγονται στην Πανεπιστημιούπολη 1

*Τα μαθήματα διεξάγονται στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς

Οι υποψήφιου μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις του και ταχυδρομικά.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να υποβληθούν είναι τα εξής:

 • αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ.
 • αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται να προσκομισθεί πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
 • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.
 • Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, ή/και επαγγελματική εμπειρία και η επιστημονική δραστηριότητα του υποψηφίου.
 • Βεβαίωση καλής γνώσης Αγγλικής γλώσσας (η γνώση άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας συνεκτιμάται, εφόσον υπάρχει).
 • Αντίτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου κ.λπ., εφόσον υπάρχουν.
 • Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να ενισχύσει την επιλογή του υποψηφίου.
 • Δύο συστατικές επιστολές (εκ των οποίων τουλάχιστον η μια να προέρχεται από μέλος ΔΕΠ 3βάθμιας εκπαίδευσης με άμεση σχέση με τον υποψήφιο)
 • Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου. Οι φωτογραφίες προσκομίζονται μόνο σε περίπτωση επιλογής του υποψηφίου.

Αποδεικτικά Γνώσης Ξένης Γλώσσας αποδεκτά για την επιλογή του Υποψηφίου στο ΠΜΣ είναι:

 • Πιστοποιητικά επιπέδου τουλάχιστον First Certificate Cambridge ή Michigan για τα Αγγλικά ή αντίστοιχα για τις άλλες γλώσσες και αντίστοιχου επιπέδου με αυτά από Πιστοποιημένους Εξεταστικούς Οργανισμούς Γλωσσομάθειας (ESOL, TOIΕC, TOEFL, κ.ά.).
 • Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας που εκδίδονται από το Υπουργείο Παιδείας.
 • Πτυχίο (Προπτυχιακό ή Μεταπτυχιακό) από Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού και ειδικότερα της Ε.Ε.
 • Πτυχίο Ελληνικού Πανεπιστημίου σχετικό με Ξένες Γλώσσες (Αγγλικής, Ιταλικής Φιλολογίας κ.ά.)

Κριτήρια επιλογής υποψηφίων φοιτητών

Για την επιλογή υποψηφίων φοιτητών στο Π.Μ.Σ., συνεκτιμώνται ο βαθμός πτυχίου, η επαγγελματική εμπειρία συναφής με το αντικείμενο του ΠΜΣ, οι ενδεχόμενες δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες και το αποτέλεσμα της συνέντευξης του υποψηφίου από την επιτροπή αξιολόγησης.

Οι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης. Στόχος είναι να διαπιστωθεί ο βαθμός που οι υποψήφιοι είναι ικανοί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του Π.Μ.Σ.

Διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών

Η επιλογή των εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνεται από επιτροπή αξιολόγησης που απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, η οποία συγκροτείται με πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής και απόφαση της Γ.Σ. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από την Γ.Σ. του Τμήματος. Η επιλογή των εισακτέων διενεργείται σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω:

Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ σε συνεργασία με τη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές τα οποία προβλέπονται από την προκήρυξη. Ελέγχει την εγκυρότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών κάθε υποψηφίου, συντάσσει πίνακα υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και τον διαβιβάζει στην επιτροπή αξιολόγησης. Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται από τους υποψήφιους πρέπει να είναι πλήρη και να έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, όπως αυτά προβλέπονται στη σχετική προκήρυξη. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει δύο στάδια:

 • Στο πρώτο αξιολογούνται οι αιτήσεις με βάση τα στοιχεία που εμπεριέχονται στο φάκελο υποψηφιότητας (προηγούμενες σπουδές, επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητα) και ειδικότερα α. βαθμός πτυχίου, β. επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης της εκπαίδευσης, γ) εκπαιδευτική εμπειρία, δ. δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες.
 • Κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, οι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης. Στόχος είναι να διαπιστωθεί ποιοι υποψήφιοι είναι ικανοί να ανταποκριθούν ουσιαστικά στις απαιτήσεις του Π.Μ.Σ, συνεκτιμώντας το κίνητρο και το ενδιαφέρον αλλά και τη συνολικότερη συγκρότηση και επιστημονική τους επάρκεια.

Η βαρύτητα των κριτηρίων επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών είναι:

 • Βαθμός Πτυχίου: 20%
 • Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το Μ.Δ.Ε.: 15%
 • Επαγγελματική Εμπειρία (σε έτη): 15%
 • Επιστημονική Δραστηριοποίηση (ποσότητα/ποιότητα/συνάφεια δημοσιευμάτων): 10%
 • Συνέντευξη: 40%

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης η αρμόδια επιτροπή συντάσσει τον πίνακα επιτυχόντων και επιλαχόντων κατά σειρά κατάταξης, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και τους συντελεστές βαρύτητας ανά κριτήριο. Ως επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι έλαβαν βαθμολογική θέση στη σειρά κατάταξης μέχρι του ανώτατου ορίου εισαγωγής φοιτητών. Η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να θεωρήσει επιτυχόντες και όσους από τους υποψήφιους ισοβάθμησαν με τον τελευταίο επιτυχόντα. Ως επιλαχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι έλαβαν βαθμολογική θέση στη σειρά κατάταξης πέραν του ανώτατου ορίου εισαγωγής φοιτητών, έχοντας δικαίωμα εγγραφής στην περίπτωση που οι πρωθύστεροι στην κατάταξη δεν εγγράφονται εμπρόθεσμα.

Πλέον του αριθμού των επιτυχόντων κατά τη διαδικασία επιλογής φοιτητών, γίνεται δεκτοί στο Π.Μ.Σ., ως υπεράριθμοι, ένας πτυχιούχος υπότροφος του ΙΚΥ, εφόσον η υποτροφία του είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων και της Εκπαίδευσης γενικότερα. Οι υπότροφοι εγγράφονται υποχρεωτικά στο πρώτο εξάμηνο σπουδών.

Επιτυχόντες θεωρούνται οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι. Σε κάθε περίπτωση για την εύρυθμη εκπαιδευτική λειτουργία δύναται να λειτουργήσουν δύο κατά ανώτατο όριο ομάδες διδασκαλίας.
O πίνακας των επιτυχόντων ή/και επιλαχόντων ανακοινώνεται ταυτόχρονα στους χώρους ανακοινώσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων καθώς και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. Επίσης ο πίνακας των επιτυχόντων ή/και επιλαχόντων γνωστοποιείται ηλεκτρονικά σε κάθε έναν υποψήφιο. Ένσταση κατά του πίνακα επιτυχόντων μπορεί να ασκηθεί εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσής του. Η ένσταση, η οποία πρέπει να είναι αιτιολογημένη, υποβάλλεται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και κρίνεται τελεσίδικα από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.

Με την ολοκλήρωση της περιόδου άσκησης και εξέτασης τυχόν ενστάσεων από τους υποψήφιους σχετικά με τη σειρά κατάταξής τους, η Συντονιστική Επιτροπή συντάσσει τον τελικό πίνακα επιλογής επιτυχόντων ή/και επιλαχόντων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και τον υποβάλλει στη Γ.Σ. του Τμήματος. Μετά την επικύρωση του ανωτέρου πίνακα από τη Γ.Σ. ανακοινώνονται οι περίοδοι εγγραφών καθώς και οι τρόποι καταβολής των τελών φοίτησης (σε επιμέρους δόσεις).

Οι επιτυχόντες ή/και επιλαχόντες ενημερώνονται να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα, που καθορίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή. Όσοι εξ αυτών δεν εγγράφονται εμπρόθεσμα χάνουν το δικαίωμα εγγραφής στο Π.Μ.Σ., εκτός και αν επικαλεσθούν λόγους ανώτερης βίας ή σοβαρής ασθένειας. Στην περίπτωση αυτή, η Σ.Ε.. κρίνει τους λόγους που επικαλούνται οι υποψήφιοι και αποφασίζει σχετικά.

Όσοι εγγεγραμμένοι φοιτητές εμπίπτουν στην περίπτωση απαλλαγής τελών φοίτησης μπορούν να καταθέσουν στην Γραμματεία του τμήματος τα σχετικά δικαιολογητικά και αίτηση για την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης. Στα σχετικά δικαιολογητικά περιλαμβάνεται το τελευταίο ατομικό η και οικογενειακό εκκαθαριστικό του Φόρου Εισοδήματος. Η Σ.Ε. αφού εξετάσει τα σχετικά δικαιολογητικά σύμφωνα με το Ν 4485/2017 εισηγείται προς την Γ.Σ. του τμήματος για έγκριση τον κατάλογο των φοιτητών που καλύπτουν τις σχετικές προϋποθέσεις για απαλλαγή τελών φοίτησης.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ διατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην παραπάνω διεύθυνση και τηλέφωνα (ώρες 9:00 – 14:00 καθημερινά).

Αιγάλεω 28.08.2018
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Διοίκησης Επιχειρήσεων του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Κλήμης Νταλιάνης

 

Διοικητικές Διαδικασίες Αποφοίτησης

Διοικητικές Διαδικασίες Αποφοίτησης από τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων, την παρουσίαση της διπλωματικής ερευνητικής εργασίας και την βαθμολόγησή της από την τριμελή επιτροπή, για την ολοκλήρωση και την ορκωμοσία των αποφοίτων απαιτείται να γίνουν τα παρακάτω:

Συγκεκριμένα, αμέσως μετά την παρουσίαση της εργασίας οι φοιτητές θα πρέπει να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:

Α) Υπηρεσία Βιβλιοθήκης ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ

Οι φοιτητές ανεβάζουν τη διπλωματική τους εργασία στο Ιδρυματικό αποθετήριο. Πληροφορίες για αυτό δίνονται στη διεύθυνση: http://lib.puas.gr/node/148

Αν η εργασία είναι ομαδική (δύο άτομα) την ανεβάζουν μία φορά καθώς δίνεται η δυνατότητα επιλογής και δεύτερου ονόματος. Σε διάστημα περίπου 4 ημερών θα περάσει από έλεγχο της Γραμματείας* και της Βιβλιοθήκης, οπότε θα σταλεί στους αποφοίτους ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-mail που τους είχε δοθεί μαζί με τους κωδικούς για την πλατφόρμα. 

Εφόσον, έρθει το μήνυμα, οι φοιτητές μπορούν να επισκεφθούν τη Βιβλιοθήκη και να παραδώσουν την κάρτα βιβλιοθήκης και ένα CD με τη διπλωματική τους. Από τη Βιβλιοθήκη, θα λάβουν δύο βεβαιώσεις, τις οποίες θα χρειαστεί να προσκομίσουν στην Κεντρική Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων μαζί με ένα ακόμη CD (ο καθένας) της διπλωματικής τους.

Β) Γραμματεία Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Παραδίδουν στην Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων:

α) Αντίγραφο της διπλωματικής ερευνητικής τους εργασίας σε ψηφιακή μορφή, σε οπτικό δίσκο (CD).

β) Τις βεβαιώσεις που έχουν λάβει από την βιβλιοθήκη του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ και στην οποία αναφέρεται ότι δεν έχουν εκκρεμότητες με την βιβλιοθήκη.

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

Για να ορκιστούν οι απόφοιτοι, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους απαιτείται να γίνουν οι παρακάτω διαδικασίες:

α) Να συνεδριάσει η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ και να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση (Ειδικής Σύνθεσης) του Τμήματος την ανακήρυξη των πτυχιούχων του ΠΜΣ. Η Συντονιστική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά στην αρχή και στο τέλος των ακαδημαϊκών εξαμήνων (Φεβρουάριο, Μάρτιο, Ιούνιο-Ιούλιο, Σεπτέμβριο) και σε κάθε περίπτωση πριν τις Γενικές Συνελεύσεις Ειδικής Σύνθεσης. Τονίζεται ότι οι φοιτητές θα πρέπει να οργανώσουν την παράδοση της εργασίας τους σε χρόνο που θα διευκολύνει την ένταξή τους στις τακτικές συνεδριάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής.

β) Να συγκληθεί η Γενική Συνέλευση (Ειδικής Σύνθεσης) για την ανακήρυξη των πτυχιούχων του ΠΜΣ. Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης πραγματοποιείται τακτικά: τον Φεβρουάριο (στα μέσα), τον Ιούνιο (την τελευταία εβδομάδα), τον Σεπτέμβριο (την τελευταία εβδομάδα) και τον Νοέμβριο (στα μέσα). Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις πραγματοποιούνται στις περιπτώσεις που υπάρχουν πολλοί απόφοιτοι για τους οποίους εκκρεμεί η ανακήρυξή τους σε πτυχιούχους.

Τελετές ορκωμοσίας για τα Προγράμματα μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος πραγματοποιούνται δυο φορές το χρόνο: α) Τον Μάρτιο και β) τον Οκτώβριο. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα απονέμεται στους αποφοίτους κατά την τελετή ορκωμοσίας τους. Από την Γραμματεία του Τμήματος αποστέλλεται ταχυδρομικά επίσημη πρόσκληση προς τους αποφοίτους που θα συμμετάσχουν στην ορκωμοσία. Αμέσως μετά την παραλαβή της πρόσκλησης, οι απόφοιτοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Τμήματος για να διευθετηθούν τα θέματα της ορκωμοσίας.

Βεβαίωση με αναλυτική βαθμολογία και τελικό μέσο όρο της βαθμολογίας τους (ουσιαστικά η βεβαίωση του πτυχίου) μπορεί να δοθεί στους φοιτητές αμέσως μετά την ανακήρυξή τους σε πτυχιούχους από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. Για να εκδοθεί η σχετική βεβαίωση, θα πρέπει οι απόφοιτοι να υποβάλουν αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος. Επίσης, οι απόφοιτοι υποχρεούνται να παραδώσουν και την Ακαδημαϊκή τους Ταυτότητα αμέσως μετά την ανακήρυξή τους σε πτυχιούχους του ΠΜΣ.

Για το χρονικό διάστημα από την παρουσίαση της διπλωματικής του εργασίας μέχρι την ανακήρυξή τους σε πτυχιούχους του Π.Μ.Σ. η Γραμματεία του Τμήματος εκδίδει βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης των σπουδών και αναλυτική βαθμολογία μετά από σχετική αίτηση των αποφοίτων.

 

 

 

Αθωνικό Management

4theditionΤην Πέμπτη 29/03/2018 στις 18:00 θα έχουμε τη χαρά να ακούσουμε τον κ. Θοδωρή Σπηλιώτη να μας αναλύει το Αθωνικό Management!
Κεντρική αίθουσα εκδηλώσεων Μεγάρου ΕΒΕΠ.

Διάλεξη Πέμπτη 15/12/2016

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την Πέμπτη 15/12/2016 και ώρα 18:00 στην μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων τού 2ου ορόφου τού ΕΒΕΠ, θα έχουμε την τιμή και την χαρά να είναι μαζί μας ο κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος, CEO της οικογένειας "Coffee Island", ο οποίος θα πραγματοποιήσει διάλεξη με θέμα "When you know nothing about Coffee" to "Raise the bar of Quality".

 

Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Εισαγωγή Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017)

Π.Μ.Σ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ)epitixontes

Οι παρακάτω υποψήφιοι φοιτητές γίνονται δεκτοί για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. από το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 μετά από την αξιολόγηση των αιτήσεων.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
1 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
2 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
3 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
4 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
5 ΒΡΥΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
8 ΓΙΓΟΥΡΤΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
9 ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
10 ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΟΣ
11 ΚΑΛΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
12 ΚΑΡΑΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
13 ΚΑΡΑΝΤΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
14 ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
15 ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
16 ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
17 ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ ΛΙΝΤΑ
18 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
19 ΚΩΛΕΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
20 ΚΩΤΣΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
21 ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
22 ΜΑΛΙΣΙΟΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
23 ΜΑΡΟΥΔΑ ΜΑΡΙΑ
24 ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
25 ΜΟΥΣΑΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
26 ΜΠΑΚΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
27 ΜΠΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
28 ΜΠΟΥΛΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
29 ΝΤΖΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
30 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
31 ΠΑΠΑΚΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
32 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΣΟΦΙΑ
33 ΠΑΡΑΓΥΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
34 ΠΑΣΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
35 ΡΟΤΣΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
36 ΣΙΩΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
37 ΣΚΡΕΠΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
38 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ
39 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ
40 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
41 ΤΙΤΙΚΗ ΕΡΙΦΥΛΗ
42 ΤΟΠΙΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ
43 ΤΣΑΤΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
44 ΦΕΝΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
45 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΛΕΝΗ
46 ΧΟΥΡΜΟΥΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
47 ΨΥΧΑΡΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Προκήρυξη 2017-2018

TEI logo bw

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα
ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.

 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

"ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ)" με τέσσερις κατευθύνσεις:

α) Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. β) Μάρκετινγκ και Επικοινωνία, γ) Εφοδιαστική Αλυσίδα και Μεταφορές, δ) Εμπείρων Στελεχών και Λήψης Αποφάσεων

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, θα λειτουργήσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) “Master of Business Administration (ΜΒΑ)” στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, με τέσσερις κατευθύνσεις: α) Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, β) Μάρκετινγκ και Επικοινωνία, γ) Εφοδιαστική Αλυσίδα και Μεταφορές, δ) Εμπείρων Στελεχών και Λήψης Αποφάσεων. Το πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή MBA, είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και λειτουργεί βάσει του Ν. 3685/16.07.2008/ΦΕΚ 148 τ.Α’. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, απόφοιτοι όλων των τμημάτων των Ελληνικών ΑΕΙ και των ομοταγών Ιδρυμάτων του εξωτερικού. Επιπρόσθετα, στην κατεύθυνση Εμπείρων Στελεχών & Λήψης Αποφάσεων γίνονται δεκτοί υποψήφιοι που θα έχουν τουλάχιστον τριετή επαγγελματική εμπειρία σε θέση ευθύνης φορέων του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης από Τρίτη 2 Μαΐου έως Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017 στην παρακάτω διεύθυνση:

ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Π.Μ.Σ. " ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ)"

Π. Ράλλη και Θηβών 250,

12244, Αιγάλεω

Τηλ: 6946245722, 210.5381101, 210.5381207, 6973809233

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους και ταχυδρομικά.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

 • Αίτηση (διαθέσιμη και από τον ιστότοπο του προγράμματος http://demba.teipir.gr)
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος (αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ για τους κατόχους τίτλου ιδρυμάτων της αλλοδαπής)
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.). Για τους κατόχους τίτλου ιδρυμάτων της αλλοδαπής απαιτείται πιστοποιητικό αντιστοιχίας του βαθμού πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Δύο συστατικές επιστολές (προαιρετικά)
 • Αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ στη παραπάνω διεύθυνση και τηλέφωνα (ώρες 9:00 – 19:00 καθημερινά). Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του ΜΒΑ  http://demba.teipir.gr ή να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Προγράμματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Παράταση Κατάθεσης Αιτήσεων μέχρι και την Δευτέρα 19/09/2016

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος και των τηλεφωνικών αιτημάτων για χρονική επέκταση της προκήρυξης, η δυνατότητα υποβολής αίτησης φοίτησης στο MBA, παρατείνεται μέχρι και τη Δευτέρα 19/09/2016.

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών
Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων
Π.Μ.Σ. "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΒΑ"
Π. Ράλλη και Θηβών 250, 12244, Αιγάλεω
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+30 698 742 0490

Vertical Banner Transparent 1
     

  

Back to top